Doorlopende leerlijn Respect in beweging

Doorlopende leerlijn

Dans in school ontwikkelde in opdracht èn samen met het Wellantcollege De Groenstrook een doorlopende leerlijn rondom het begrip RESPECT.

Vijf jaar geleden hadden we al samen Respect in Beweging voor de eerste jaars gemaakt dat destijd is onderscheiden met The people help the people award. Maar De Groenstrook wilde verder. Het hart van de doorlopende leerlijn RESPECT is het vak Burgerschap, ondersteund door Nederlands, de Kunstvakken en Geschiedenis en Aardrijkskunde. Incidenteel doen ook de praktijkvakken mee.

In ieder leerjaar wordt het begrip respect vanuit een ander perspectief benaderd door middel van nieuwe projecten. Die bestaan uit een samenspel van opdrachten, debatten en presentaties op veel verschillende manieren. De Groenstrook vind ook dat de school niet de enige plek is waar huh leerlingen gevormd worden vandaar een nauwe samenwerking met ouders. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de vorming en ontwikkeling van de leerling. Aan het eind van ieder jaar zijn er feestelijke momenten waar ouders worden uitgenodigd naar de presentaties (films, tentoonstellingen, danspresentaties) te komen kijken. Dat worden happenings als het ware, want we vieren de ontwikkeling van de leerlingen.

De doorlopende leerlijn

  • Leerjaar 1 Respect in Beweging en een door leerlingen gemaakt documentaire - kennismaken met het begrip RESPECT en het leren toepassen in de praktijk op school.
  • Leerjaar 2 Go Global - In dit jaar zetten de leerlingen de eerste stappen in de publiekte ruimte. Hoe doe je dat, wat zijn de ongeschreven gedragsregels en hoe doen ze dat elders op de wereld.
  • Leerjaar 3 Verborgen Verhalen - Hier gaat het om diversiteit. En dat begint bij de vraag: wie ben ik en waar kom ik vandaan. En daar vloeit de vraag uit voort wie ben jij en waar kom jij vandaan. Nieuwsgierigheid staat centraal.
  • Leerjaar 4 Op de Drempel - leerlingen reflecteren op het begrip RESPECT en maken daar zelf een korte film over.
vorig project
volgend project

Vragen?

Voor vragen over de doorlopende leerlijn of over de projecten die daar deel vanuit maken neem contact op met:

Mirjam Visser, mobiel 06 14733902, e-mail mirjam@dansinschool.nl
Ireen Kurvers, mobiel 06 41555182, e-mail ireen@dansinschool.nl

of Arnold Le Belle van het Wellantcollege De Groenstrook.