Doorlopende leerlijn Respect in beweging

Doorlopende leerlijnDans in school ontwikkelde in opdracht èn samen met het Wellantcollege De Groenstrook een doorlopende leerlijn rondom het begrip RESPECT. Vijf jaar geleden hadden we al samen Respect in Beweging voor de eerste jaars gemaakt dat destijd is onderscheiden met The people help the people award. Maar De Groenstrook wilde verder. Het hart van de doorlopende leerlijn RESPECT is het vak Burgerschap, ondersteund door Nederlands, de Kunstvakken en Geschiedenis en Aardrijkskunde. Incidenteel doen ook de praktijkvakken mee. In ieder leerjaar wordt het begrip respect vanuit een ander perspectief benaderd door middel van nieuwe projecten. Die bestaan uit een samenspel … Read More