projecten op maat

Voor scholen die thematisch onderwijs aanbieden. Een dans- en muziekproject kan goed vakoverstijgend ingezet worden.
Voor een speciale gelegenheid kunnen we ook een project op maat maken. Dans en muziek lenen zich goed voor het verbeelden van thema’s en dat maakt de onderwerpkeuze schier oneindig. Nieuwe kennis wordt opgedaan die beklijft.
Voor goed maatwerk zijn een paar factoren belangrijk:

  • onderwerpkeuze en het karakter daarvan
  • de gelegenheid waarvoor het project wordt ontwikkeld
  • cultuur van de school
  • de locatie van de school
  • het aantal leerlingen
  • de beschikbare tijd van
  • leerkrachten en eventueel ouders

Op zoek naar een project op maat?
Neem direct contact met ons op!

Overleg met Mirjam Visser projectcoördinator over de mogelijkheden,
mobiel 06 14733902 of e-mail


Speciaal onderwijs

Dansprojecten voor het speciaal onderwijs vragen om een speciale aanpak. Het niveau van een leerling belemmert niet het plezier op een projectdag. Onze dansdocent streeft vooral naar een prettige en ontspannen sfeer, waarbij iedere leerling zijn eigen invulling kan geven aan de dansopdrachten. Het dansstuk dat de leerlingen met elkaar maken wordt aan het eind van de dag gepresenteerd. Hierbij zijn familie en vrienden van harte welkom, mits dit voor de leerlingen hanteerbaar is en voor de school uitvoerbaar.
Wil of kan een leerling – of zelfs een hele groep – niet meedoen aan de eindpresentatie, dan is dat geen probleem. Ook zonder deelname aan de eindpresentatie kunnen de leerlingen deelnemen aan de workshops en de presentatie.

Bijna al onze dagprojecten, zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs kunnen we geschikt maken voor het speciaal onderwijs.


“Mijn complimenten hoe jullie alle kinderen tot dans weten te krijgen. Kinderen waarvan ik dacht: wat gaat dat worden met dansen, stonden gisteren een hoofdrol te spelen. Geweldig. Jullie organisatie is grandioos. Aan alles is gedacht. Van aanleren, dansen, tot het aan elkaar praten van de avond en de logistiek met al die kinderen, het liep als een trein. Wat ik erg leuk vond was dat ‘Nijkerk 600’ als rode draad door de voorstelling liep.”

– Daltonschool in Nijkerk